Select Page

Visioner har altid været en central del af mit arbejde, for helt ærligt – hvorfor bruge så meget energi på at arbejde for hvad-ved-jeg, hvis indsatsen ikke bringer os tættere på noget, der er værd at drømme om?

Samtidig har videndeling, dialog og debat – hele den sociale dimension – også været en hovedingrediens i omtrent alt, jeg har givet mig i kast med, nok mest i en erkendelse af, at vi alligevel ikke kan udrette noget som helst meningsfuldt eller vigtigt alene.

Det bliver kun endnu mere udtalt, når det handler om uddannelse; hvad pokker er det egentlig vi vil med skolen, og hvordan taler vi om det?

Det er baggrunden for græsrodsinitiativet “Visioner for Skolen“, der – uafhængigt af politiske og økonomiske interesser – skal bringe en mangfoldighed af visioner frem i lyset og samtidig understøtte en mere respektfuld og lyttende debat.

I går afholdt vi så det første “rigtige” debatarrangement, og Lotte Rod (R) havde sørget for, at det kunne foregå på Christiansborg:

Her samler jeg nogle af mine tanker og indtryk fra dagen – i mere eller mindre tilfældig rækkefølge. Her først en kort videohilsen:

Fra morgenstunden var jeg mildt bekymret for, at sygdom og livets almindelige kaos ville decimere deltagerantallet så kraftigt, at vi aldrig ville indfange den energi, der er forudsætningen for et arrangement som dette. Den bekymring blev heldigvis gjort alvorligt til skamme, for alle tilstedeværende var så meget PÅ at det hele gik over al forventning:

Kort fortalt havde vi planlagt dagen som en “edcamp”, hvor vi i tre runder skulle debattere henholdvis “fra formål til form”, “fra formål til indhold” og “debatkultur”. Inden for disse rammer var deltagerne med til at bestemme, hvad vi mere specifikt skulle diskutere (læs mere om formatet eller se programmet for dagen).

Før vi fik set os om var dagen gået, vi fik hældt rødvin i glassene, og vi kunne se tilbage på en usædvanligt inspirerende dag, hvor utallige små og store emner var blevet vendt. Mere end noget andet er det bare fedt at deltage i et fællesskab, hvor man tør præsentere sine drømme og værdier, og hvor folk nysgerrigt lytter. Det får jeg aldrig for meget af!

Ud over visioner for skolen og undervisningen, så diskuterede vi også, hvad der får travle mennesker til at møde op (på en lørdag!) for at snakke om debat og  visioner – hvad kan vi gøre for at fastholde interessen og engagementet?

Mange betragter det som et frirum og et læringsrum, hvor der er plads til de tanker, idéer, bekymringer og drømme, der ofte må udelades i en travl hverdag, og hvor der er mulighed for at bygge bro mellem mennesker, der ellers ikke mødes.

Det blev også fremhævet, at vi forhåbentlig med dette initiativ kan være med til at opnå indflydelse på, hvordan skolen udvikler sig, og hvordan den offentlige debat fremtræder.

Endelig blev det flere gange understreget, at initiativet for enhver pris må forblive uafhængigt. Alle kan deltage, og vi efterlyser mangfoldighed, men man deltager som sig selv og ikke som repræsentant for fx en bestemt politisk eller økonomisk dagsorden. Hver af os har selvfølgelig vores særlige interesser og mål, og det er fint – men man deltager ene og alene fordi man ønsker at bidrage til målet om en mere visionær og inkluderende debat.

At dømme efter min egen mavefornemmelse, stemningen og folks reaktioner, så var det en særdeles vellykket dag på Borgen:

Nu var dagen i går jo bare begyndelsen, og vi er så småt i gang med at planlægge næste debatarrangement (som bliver inden sommerferien), men inden da sker der flere ting:

Vi afholder en livedebat på Twitter d. 12. marts kl. 20-21, vi optager korte “visionsvideoer”, vi får samlet flere indlæg på bloggen, vi arbejder på et værdisæt og så begynder vi alle at agere som “debatambassadører”, der bringer visionsdebatten ud i nye sammenhænge.

Følg med & deltag på #VisionFS, i gruppen på Facebook og på visionerforskolen.dk.

Jeg glæder mig til debatten!