Select Page

Jeg er VILDT begejstret for den måde, hvorpå #skolechat har udviklet sig siden Trine og jeg startede det tilbage i…september (?) 2011.

Vi havde aldrig mødt hinanden, men haft adskillige inspirerende diskussioner på Twitter, hvor vi hurtigt kunne blive enige om, at det allerede etablerede fænomen “#Edchat” var fantastisk. Vi konstaterede også hurtigt, at vi behøvede en dansk udgave (om end jeg en overgang var i tvivl om det skulle være på dansk eller engelsk – i erkendelse af, at Twitter overordnet set er langt mere dynamisk, når man kommunikerer på engelsk. Trine fastholdt det danske sprog, og jeg er fuldstændig overbevist om, at det var den helt rigtige beslutning).

Første #skolechat var en særlig oplevelse, som jeg sad der, alene foran computeren, og ikke anede, om nogen ville “møde op” og deltage (på en måde mindede det lidt om de første gange jeg var på Twitter; “taler jeg bare med mig selv i det her store tomme rum”?).

Snart var jeg dog i selskab med en inspirerende forsamling, der havde det ene til fælles, at de ville (og vil) skabe bedre uddannelser – i det små i hverdagen, og i et større, visionært perspektiv. Det er den ene intention, der binder folk på #skolechat sammen.

I lang tid var “live-udgaven” af #skolechat den primære katalysator, og den ugentlige diskussion var et kærkomment fikspunkt i horisonten, en times intens, udfordrende og energisk virvar af spørgsmål, synspunkter, holdninger og erfaringer.

Nu har vi af forskellige årsager haft en længere pause, men det fantastiske er, at det absolut ikke afholder folk fra at dele og diskutere på livet løs (men #skolechat “live” vender nu alligevel tilbage i uge 9). Det er herligt at se, hvordan ejerskabet over #skolechat i så udpræget grad er fordelt blandt alle dem, der deltager. Diversiteten forekommer at være voksende, og mange forskellige grupper bruger #skolechat – hvilket bl.a. kom til udtryk, da regeringen fremsatte udspil til en folkeskolereform.

#skolechat er på intet tidspunkt vokset eksplosivt, men langsomt, organisk og – vigtigst af alt – nedefra. Jeg bilder mig ind, at folk ikke er på #skolechat fordi nogen har tvunget dem, men fordi de oplever et stort udbytte af deltagelsen. Fordi de bliver udfordret og inspireret til at tænke og handle anderledes i deres hverdag. Fordi de føler sig som en del af et fællesskab, der sammen tør og vil noget andet. Og fordi #skolechat desuden ganske enkelt er godt selskab. Ja, et tweet er kun 140 tegn. Nej, det forhindrer ikke folks personligheder i at skinne tydeligt igennem, og over tid opbygger man aldeles meningsfulde relationer til folk.

Der kommer stadig nye til, og den organiske vækst lader altså til at fortsætte i sit eget adstadige tempo (fx fremgår det, at #skolechat var det 21. mest populære hashtag i Danmark i 2012).

Der er ikke meget negativt at sige om #skolechat, hvis du spørger mig.

Det vil sige, bortset fra det ene indlysende faktum, at det i høj grad er et forum for ildsjæle. Idet det foregår på Twitter, og ikke indgår i nogen officiel undervisningsplatform kræver det en ekstra individuel indsats. De fleste vil formentlig nikke genkendende til, at Twitter & #skolechat ikke er helt overskueligt fra første færd, men derimod forudsætter en tilvænningsperiode.

Det helt centrale spørgsmål bliver derfor, hvordan vi løfter #skolechat ud af Twitter, og genskaber det samme trygge rum med højt til loftet, visioner, kreativ tænkning, konkret erfaringsdeling, moralsk opbakning, kritik, debat og alt det andet, der kendetegner #skolechat i den nuværende form.

Hvad skal der til? Hvem skal vi tale med? Hvordan illustrerer vi uafviseligt, at videndeling og samarbejde på kryds og tværs er helt uomgængeligt, hvis vi vil skabe den fornødne udvikling? Hvordan gør vi uddannelse til et fælles projekt, der transcenderer individer, institutioner, kommunegrænser, fagområder, uddannelsesniveauer osv.? Alle kan lære af alle, og der er ingen grund til at tro, at det vi ved om læring i fx grundskolen ikke kan have værdi i gymnasiet – og omvendt.

Hvilke teknologier, tjenester og metoder skal vi bruge? Google + & Hangout? Blogs? Facebook? Skal #skolechat også have en tilbagevendende fysisk dimension? Unconference? Gå-hjem møder? Workshops?