Select Page

Godt spørgsmål.

I lang tid har jeg haft svært ved helt at pege på, præcis hvad der adskiller EdCamps fra andre arrangementer. Denne manglende forståelse har været en meget konkret udfordring i arbejdet med at arrangere og ikke mindst promovere den første danske EdCamp.

Det er en “unconference”, ja…og hvad så?

Man kan se erfarne “EdCamp’ere” forklare konceptet:

Eller kan man læse om baggrunden EdCamp-bevægelsen.

Ingen af delene har imidlertid, for mit vedkommende, givet mig en tilfredsstillende forståelse for fænomenet, hvilket bl.a. har vanskeliggjort mine forsøg på at overbevise folk om, at de burde deltage. Trods uklarheder har jeg hele tiden haft en god fornemmelse for konceptet, jeg har bare manglet den konkrete erfaring.

I lørdags var så dagen, hvor vi mødtes på Gl. Hellerup Gymnasium til en dag, som ingen af os på forhånd vidste hvordan ville forløbe.

Det tog mig imidlertid ikke lang tid at indse, at dagen ville blive ganske særlig, ene og alene takket være de helt vanvittigt passionerede og dedikerede deltagere.

EdCampDK

Vi mødtes, lavede nogle få icebreaker-øvelser og gik så i gang med at fastlægge dagens program. Her er essensen af en EdCamp; deltagerne definerer i fællesskab de emner og spørgsmål, der skal danne grundlaget for dagens sessioner.

EdCamp - emnerne præsenteres

Herefter fordelte vi os i lokalerne, hvor der straks blevet taget hul på livlige diskussioner om bl.a. spil i undervisningen (hvor jeg ikke deltog!), flipped classroom, synet på lærergerningen, “skolen i verden”, design thinking, programmering, 21st century skills m.m..

Der er ingen oplæg på EdCamp, der er ingen særstatus, og det hele drives frem af deltagernes engagement.

Og hvilket engagement!

Hvilken energi!

Vi var omkring 30 deltagere, bredt sammensat af forskere, konsulenter, lærere, ledere, private virksomheder m.m., og alle deltog på lige vilkår med ét centralt fællestræk – et intenst brændende ønske om at udfordre status quo og skabe bedre uddannelser.

Hvor det af og til kan være svært at løfte sig over den konkrete praksis i en travl hverdag, var der her en udpræget velvilje til netop det, og mange svære spørgsmål blev vendt og drejet. Hvordan gør vi undervisningen mere meningsfuld for eleverne? Hvordan udnytter vi digitale mediers potentiale? Hvad er det vi vil med vores uddannelser? Hvordan styrker vi videndeling? Hvordan gør vi vores uddannelser til en aktiv del af verden?

Se flere tweets fra dagen.

Jeg har det at blive følelsmæssigt bevæget af passionerede, åbne, nysgerrige mennesker. Der findes ikke noget mere inspirerende og opløftende.

René, der har været med til at arrangere, og fornemt sørgede for lokaler, udtrykte det aldeles fremragende:

Fremtidens EdCamps

Vi betragter altså arrangementet som en helt entydig succes, og jeg kan, bogstaveligt talt, ikke vente med at møde denne skønne forsamling igen. Jeg er inderligt begejstret og beæret over at kunne deltage i aktiviteter som denne, og mine forventninger til fremtidens uddannelser bliver bare højere og højere.

Det har hele tiden ligget i kortene (i hvert fald for mig), at vi tog hul på et langsigtet projekt, og at denne første EdCamp derfor blot var første skridt.  Derfor besluttede vi også i løbet af dagen, at næste EdCamp skal foregå til foråret, d. 5. april 2014 (skriv det hellere i kalenderen nu!).

Hvem ved – måske finder vi på noget inden da, for der er tydeligvis en enorm energi og vilje til at skabe fantastiske forandringer.

Vi har lært en masse, og kan gøre det hele endnu bedre næste gang, hvor vi bl.a. skal have betydeligt mere fokus på at promovere arrangementet. 

Følg med på www.edcamp.dk, på Facebook & på Twitter, og husk, at EdCamp kun lever af deltagernes engagement – så tag endelig aktivt del i bevægelsen!